Oss på Vikerstedt Gård

Her er vi som prøver å følge med på biene sitt arbeid, fra venstre; Torger, Gabriela, Henrik, og Hanne

Biene våre

 Det er disse her som virkelig gjør jobben hos oss! Fra 10.000 – 20.000 til 50.000 – 60.000 på det sterkeste, har vi mer enn en kvart million bier tilsammen på sommeren, her på Viker.

Itillegg til å lage honning, så gjør de også en formidabel jobb med pollinering på Viker, med en radius på opptil 3km fra bigården. Dette gir bedre og mer, frukt og bær!

For å produsere 1 kg honning må biene samle inn 3 kg nektar. Til dette må biene besøke (og pollinere) 3 – 5 millioner blomster. Ved gode forhold kan et bisamfunn om sommeren klare dette på én dag. Minst 3 millioner blomster blir da pollinert!! Vi høsta ca 45kg sommerhonning fra våre 5 kuber….. da er det bare å regne ut hvor mye nektar som er samla inn, og hvor mange blomster som er pollinert..!

 

Fra 2 til 5

Etter birøkterkurs av Norgesbirøkterlag, både teoretisk og praktisk, så startet vi med 2 kuber. Nå er det totalt blitt 5 kuber. Dette gir en passe mengde arbeid, og mye honning.

I 2018 tok vi ett sertifiseringskurs for sertifisering av egen bigård, og muligheter for salg av avleggere. Vi er medlemmer av Norgesbirøkterlag og av HonningCentralen. I juni 2017 hadde vi Mattilsynet på besøk, og de godkjente (sertifiserte) bigården vår.

IMG_20180726_160830029

Våre 5 kuber, med sine respektive dronninger

Grønn Dronning

Grønn
Dronning

Grønn Dronning

Grønn
Dronning

Grønn Dronning

Mye å lære..

Birøktig er hyggelig arbeid og veldig lærerikt for store og små. Vi prøver å legge alt til rette for biene, og gi de det de trenger. Men til syvende og sist så er det biene som bestemmer. Jeg har jeg hørt at biene heldigvis tilpasser seg birøkterne..

Når tavlene er forsegla med voks...

….Og honningen holder den rette vannprosenten, så er det klart for skrelling og slynging! Det er dette arbeidet vi har venta på hele året, og nå i 2018 blir det første året med denne prosessen 2 ganger i løpet av ett år.

All voks blir tatt på vare på, og smelta om senere.

Slynging av honning

Det er flott å se honninga renne ut av tappekrana etter noen minutter i slynga!  Her går den gjennom ett grov-filter og ett fin filter, som siler bort voks-rester, før honninga ender i et stort honningspann.