Vi har nå ingen flere 2022 elite-dronninger tilgjengelig

 

14 juli henta vi hjem årets elite-dronninger fra parrebigården på Skvallebekk i Råde.

Disse dronningene stammer fra Fredrikstad Birøkterlags leder (GB) sin elite-dronning (hun har nå blå farge, 2020 årgang)

Årets dronninger er alle merka med ett unikt nr, med gul bakgrunn (se bilde under).

For mer info om vår dronning-avl…følg vår blogg. Disse dronningene har til nå fylt ut Apidea-kassettene med egg.

 800 kr stk for parra – elitedronning